Video

Văn phòng Thừa phát lại

Thống kê
Vistited  
Online  

KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ VI BẰNG THÁNG 12/2020

Friday, 18/12/2020, 10:57 GMT+7

KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ VI BẰNG THÁNG 12/2020

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc việc lập vi bằng, Văn phòng Thừa phát lại gửi vi bằng, tài liệu chứng minh (nếu có) đến Sở Tư pháp nơi Văn phòng Thừa phát lại đặt trụ sở để vào sổ đăng ký. Việc gửi Vi bằng đến Sở Tư phát là trách nhiệm của Văn phòng Thừa phát lại, khách hàng không cần phải chứng minh.

Vi bằng này được gửi để vào sổ đăng ký tại Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh và có giá trị nguồn chứng cứ. Văn phòng Thừa phát lại Sài Gòn thông báo kết quả đăng ký Vi bằng THÁNG 12/2020.

- Kết quả đăng ký Vi bằng ngày 02/12/2020 (Bấm vào đây);

- Kết quả đăng ký Vi bằng ngày 04/12/2020 (Bấm vào đây);

- Kết quả đăng ký Vi bằng ngày 07/12/2020 (Bấm vào đây);

- Kết quả đăng ký Vi bằng ngày 09/12/2020 (Bấm vào đây);

- Kết quả đăng ký Vi bằng ngày 11/12/2020 (Bấm vào đây);

- Kết quả đăng ký Vi bằng ngày 15/12/2020 (Bấm vào đây);

- Kết quả đăng ký Vi bằng ngày 16/12/2020 (Bấm vào đây);

Trân trọng./.


Written : letramy

Search date :    

Go Top
Đăng ký tư vấn
Công ty luật FUJILAW