Video

Văn phòng Thừa phát lại

Thống kê
Vistited  
Online  

Mua bán nhà đất giấy tay an toàn?

Monday, 20/02/2017, 11:23 GMT+7

Mua bán nhà đất giấy tay an toàn?

Tôi mua nhà đất giấy tay, giờ cần phải làm gì để đảm bảo tính pháp lý?

Người hỏi: Lê Văn Hoàng, quận THủ Đức.

Trả lời:

Theo quy định của pháp luật hiện hành, việc mua bán, chuyển nhượng nhà đất phải được lập thành văn bản có công chứng, chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; và đăng ký sang tên đổi chủ cho bên mua (đăng ký biến động) tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp quận (huyện). Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau mà trên thực tế, các bên trong giao dịch không thể lập thành văn bản có công chứng, chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà thực hiện việc mua bán, chuyển nhượng nhà đất bằng giấy tay. Chẳng hạn như: Nhà đất còn nợ thuế; nhà đất đang làm thủ tục hoàn công, tách thửa; nhà đất đang kê khai di sản; nhà đất đang thế chấp; nhà đất không đủ diện tích tách thửa…

Việc mua bán, chuyển nhượng nhà đất bằng giấy tay tiềm ẩn nhiều rủi ro cho các bên trong giao dịch (đặc biệt là bên mua). Nếu do nhu cầu và khả năng, bạn vẫn tiến hành giao dịch trên thì cần dự liệu và hạn chế tối đa các rủi ro có thể xảy ra.

Trong giao dịch này sẽ phát sinh nghĩa vụ giao nhận tiền và giao nhận giấy tờ. Do đó, các bên liên quan cần xác lập chứng cứ về việc đã giao nhận tiền và giấy tờ để chứng minh khi cần thiết. Giao nhận tiền/ Giao nhận giấy tờ trước sự chứng kiến của Thừa phát lại – Hay còn gọi là lập “vi bằng ghi nhận sự kiện giao nhận tiền/ giao nhận giấy tờ” là một trong những chứng cứ vững chắc để chứng minh việc thực hiện nghĩa vụ này. Đây là chứng cứ là ghi nhận việc Bên mua giao tiền cho Bên bán và Bên bán giao giấy tờ cho Bên mua. Quá trình giao nhận tiền/ giao nhận giấy tờ được Thừa phát lại quay phim, chụp hình đảm bảo tính chính xác, khách quan và trung thực.

Cần lưu ý rằng giá trị của vi bằng giao nhận tiền/ giao nhận giấy tờ (hay còn gọi là “vi bằng mua bán nhà đất giấy tay”) trong trường hợp này không có giá trị thay thế văn bản công chứng, chứng thực – Tức là nó không phải là cơ sở để sang tên đổi chủ cho bên mua. Nó chỉ có giá trị chứng cứ khi có tranh chấp xảy ra, các bên phải chịu rủi ro khi mua bán giấy tay.

Vi bằng có giá trị chứng cứ trước Tòa và các quan hệ pháp lý khác.


Written : thanhtuyen

Search date :    

Go Top
Đăng ký tư vấn
Công ty luật FUJILAW