vi bang mua ban nha dat, lap vi bang tai nha, vi bằng internet, ghi nhận tình trạng chiếm giữ mặt bằng, ghi nhận tình trạng lấn chiếm
Video

 

Thống kê
Lượt truy cập  
Online  

Đăng ký vi bằng

Thứ hai, 20/02/2017, 12:39 GMT+7

Đăng ký vi bằng

(Thừa phát lại Thủ Đức)-Đăng ký vi bằng tại Sở Tư pháp là thủ tục mà Văn phòng Thừa phát lại phải thực hiện sau khi lập vi bằng. Đây là trách nhiệm của VPTPL, Khách hàng không cần phải chứng minh.

DSC01781

Hình ảnh Thừa phát lại Quận Thủ Đức lập vi bằng ghi nhận hiện trạng

Tuy nhiên, một số cơ quan, tổ chức khi tiếp nhận vi bằng, đã yêu cầu người dân phải cung cấp giấy tờ chứng minh vi bằng đã được đăng ký. Yêu cầu này là một hình thức đặt thêm thủ tục, gây khó khăn cho người dân trong việc sử dụng vi bằng. Nếu nghi ngờ vi bằng giả mạo hoặc chưa đăng ký, các cơ quan tổ chức này hoàn toàn có thể xác minh qua Sở Tư pháp hoặc văn phòng Thừa phát lại đã lập vi bằng mà không buộc người dân phải chứng minh.
Về lâu dài, Kiến nghị Nhà nước nên xóa bỏ quy định đăng ký vi bằng hiện hành, mà chỉ nên áp dụng hìn
h thức Thông báo lập vi bằng, đăng công khai trên cổng thông tin điện tử của Sở Tư pháp để tránh giả mạo, và phục vụ nhu cầu tra cứu của người dân.
Trước mắt, để thuận tiện cho Khách hàng trong việc tra cứu thông tin đăng ký vi bằng, kể từ năm 2017, Văn phòng Thừa phát lại Thủ Đức sẽ công khai thông tin đăng ký vi bằng trên Website của Văn phòng tại đường dẫn: 
http://www.thuaphatlaithuduc.vn/vn/dang-ky-vi-bang.html
Trân trọng!

- Kết quả Đăng ký Vi bằng Tháng 01/2017 (Xem tại đây)

- Kết quả Đăng ký Vi bằng Tháng 02/2017 (Xem tại đây)

- Kết quả Đăng ký Vi bằng Tháng 03/2017 (Xem tại đây)

- Kết quả Đăng ký Vi bằng Tháng 04/2017 (Xem tại đây)

- Kết quả Đăng ký Vi bằng Tháng 05/2017 (Xem tại đây)

- Kết quả Đăng ký Vi bằng Tháng 06/2017 (Xem tại đây)

- Kết quả Đăng ký Vi bằng Tháng 07/2017 (Xem tại đây)

- Kết quả Đăng ký Vi bằng Tháng 08/2017 (Xem tại đây)


Người viết : duchoai

Giới hạn tin theo ngày :    

Go Top
Đăng ký tư vấn
Tuyển dụng