vi bang mua ban nha dat, lap vi bang tai nha, vi bằng internet, ghi nhận tình trạng chiếm giữ mặt bằng, ghi nhận tình trạng lấn chiếm
Video

 

Thống kê
Lượt truy cập  
Online  

Download

Tên file Chi tiết file Download

Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại

Số lần down : 649
Kích thước : 2.8 MB
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 08/2020/NĐ-CP quy định về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại.Nghị định số 08/2020/NĐ-CP quy định về ...

Công văn 4233 ngày 16/11/15 của BTP hướng dẫn công chứng, chứng thực

Số lần down : 11
Kích thước : 237.8 KB
Công văn 4233 ngày 16/11/15 của Bộ Tư Pháp hướng dẫn hướng dẫn thẩm quyền về công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện các quyền của người ...

Công văn 4003/BTP-TCTHADS ngày 19/09/2014

Số lần down : 104
Kích thước : 484.2 KB

Mẫu giấy báo, giấy triệu tập, giấy mời, thông báo, biên bản thi hành án của Thừa phát lại

Số lần down : 81
Kích thước : 191.5 KB

Mẫu vi bằng, hợp đồng, biên bản tống đạt Thừa phát lại

Số lần down : 329
Kích thước : 43.6 KB
(Ban hành kèm theo Thông tư  09/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BTC ngày 28/2/2014)

Mẫu sổ sách văn phòng Thừa phát lại

Số lần down : 65
Kích thước : 103 KB
(Ban hành kèm theo Thông tư  09/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BTC ngày 28/2/2014)

Cập nhật biểu mẫu thi hành án của Thừa phát lại

Số lần down : 58
Kích thước : 191.5 KB
Cập nhật biểu mẫu thi hành án của Thừa phát lại (Văn phòng Thừa phát lại Quận Thủ Đức)

Bản dự thảo Luật công chứng (sửa đổi)

Số lần down : 39
Kích thước : 313.5 KB

Go Top
Đăng ký tư vấn
Tuyển dụng