vi bang mua ban nha dat, lap vi bang tai nha, vi bằng internet, ghi nhận tình trạng chiếm giữ mặt bằng, ghi nhận tình trạng lấn chiếm
Video

Thống kê
Lượt truy cập  
Online  

KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ VI BẰNG THÁNG 03/2019

Thứ tư, 12/06/2019, 08:57 GMT+7

KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ VI BẰNG THÁNG 03/2019

Đăng ký vi bằng tại Sở Tư pháp là thủ tục mà Văn phòng Thừa phát lại phải thực hiện sau khi lập vi bằng. Đây là trách nhiệm của Văn phòng Thừa phát lại, khách hàng không cần phải chứng minh.

Văn phòng Thừa phát lại Quận Thủ Đức thông báo kết quả đăng ký Vi bằng THÁNG 03/2019.

- Kết quả đăng ký Vi bằng ngày 02-06/03/2019 (Bấm vào đây);

- Kết quả đăng ký Vi bằng ngày 05-07/03/2019 (Bấm vào đây);

- Kết quả đăng ký Vi bằng ngày 07-09/03/2019 (Bấm vào đây);

- Kết quả đăng ký Vi bằng ngày 09-12/03/2019 (Bấm vào đây);

- Kết quả đăng ký Vi bằng ngày 07-16/03/2019 (Bấm vào đây);

- Kết quả đăng ký Vi bằng ngày 12-14/03/2019 (Bấm vào đây);

- Kết quả đăng ký Vi bằng ngày 19-21/03/2019 (Bấm vào đây);

- Kết quả đăng ký Vi bằng ngày 21-23/03/2019 (Bấm vào đây);

- Kết quả đăng ký Vi bằng ngày 23-26/03/2019 (Bấm vào đây);

- Kết quả đăng ký Vi bằng ngày 26-28/03/2019 (Bấm vào đây);

- Kết quả đăng ký Vi bằng ngày 28-30/03/2019 (Bấm vào đây);

* Lưu ý: Thời gian trên là thời gian diễn ra sự kiện lập Vi bằng không phải ngày đăng ký Vi bằng!


Người viết : letramy

Giới hạn tin theo ngày :    

Go Top
Đăng ký tư vấn
Tuyển dụng