Video

Thống kê
Lượt truy cập  
Online  

Kết quả Đăng ký Vi bằng Tháng 1/2019

Thứ năm, 23/05/2019, 10:15 GMT+7

Kết quả Đăng ký Vi bằng Tháng 1/2019

Đăng ký vi bằng tại Sở Tư pháp là thủ tục mà Văn phòng Thừa phát lại phải thực hiện sau khi lập vi bằng. Đây là trách nhiệm của Văn phòng Thừa phát lại, khách hàng không cần phải chứng minh.

Văn phòng Thừa phát lại Quận Thủ Đức thông báo kết quả đăng ký Vi bằng THÁNG 01/2019.

- Kết quả đăng ký Vi bằng ngày 02/01 -03/01/2019 (Bấm vào đây);

- Kết quả đăng ký Vi bằng ngày 03/01 -07/01/2019 (Bấm vào đây);

- Kết quả đăng ký Vi bằng ngày 07/01 -08/01/2019 (Bấm vào đây);

- Kết quả đăng ký Vi bằng ngày 08/01/2019 (Bấm vào đây);

- Kết quả đăng ký Vi bằng ngày 09/01 - 10/01/2019 (Bấm vào đây);

- Kết quả đăng ký Vi bằng ngày 09/01 - 11/01/2019 (Bấm vào đây);

- Kết quả đăng ký Vi bằng ngày 11/01 - 12/01/2019 (Bấm vào đây);

- Kết quả đăng ký Vi bằng ngày 14/01 - 15/01/2019 (Bấm vào đây);

- Kết quả đăng ký Vi bằng ngày 16/01 - 17/01/2019 (Bấm vào đây);

- Kết quả đăng ký Vi bằng ngày 17/01/2019 (Bấm vào đây);

- Kết quả đăng ký Vi bằng ngày 17/01 - 19/01/2019 (Bấm vào đây);

- Kết quả đăng ký Vi bằng ngày 17/01 - 21/01/2019 (Bấm vào đây);

- Kết quả đăng ký Vi bằng ngày 21/01 - 22/01/2019 (Bấm vào đây)

- Kết quả đăng ký Vi bằng ngày 22/01 - 24/01/2019 (Bấm vào đây);

- Kết quả đăng ký Vi bằng ngày 23/01 - 26/01/2019 (Bấm vào đây);

- Kết quả đăng ký Vi bằng ngày 28/01 - 29/01/2019 (Bấm vào đây);

* Lưu ý: Thời gian trên là thời gian diễn ra sự kiện lập Vi bằng không phải ngày đăng ký Vi bằng!


Người viết : letramy

Giới hạn tin theo ngày :    

Go Top
dia-chi-thua-phat-lai
Tuyển dụng