Video

Thống kê
Lượt truy cập  
Online  

KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ VI BẰNG THÁNG 7/2019

Thứ bảy, 05/10/2019, 09:22 GMT+7

KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ VI BẰNG THÁNG 7/2019

Đăng ký vi bằng tại Sở Tư pháp là thủ tục mà Văn phòng Thừa phát lại phải thực hiện sau khi lập vi bằng. Đây là trách nhiệm của Văn phòng Thừa phát lại, khách hàng không cần phải chứng minh.

Văn phòng Thừa phát lại Quận Thủ Đức thông báo kết quả đăng ký Vi bằng THÁNG 07/2019.

- Kết quả đăng ký Vi bằng ngày 01/7/2019  (Bấm vào đây);

- Kết quả đăng ký Vi bằng ngày 03/7/2019  (Bấm vào đây);

- Kết quả đăng ký Vi bằng ngày 05/7/2019  (Bấm vào đây);

- Kết quả đăng ký Vi bằng ngày 09/7/2019  (Bấm vào đây);

- Kết quả đăng ký Vi bằng ngày 10/7/2019  (Bấm vào đây);

- Kết quả đăng ký Vi bằng ngày 12/7/2019  (Bấm vào đây);

- Kết quả đăng ký Vi bằng ngày 15/7/2019  (Bấm vào đây);

- Kết quả đăng ký Vi bằng ngày 17/7/2019  (Bấm vào đây);

- Kết quả đăng ký Vi bằng ngày 19/7/2019  (Bấm vào đây);

- Kết quả đăng ký Vi bằng ngày 22/7/2019  (Bấm vào đây);

- Kết quả đăng ký Vi bằng ngày 24/7/2019  (Bấm vào đây);

- Kết quả đăng ký Vi bằng ngày 26/7/2019  (Bấm vào đây);

- Kết quả đăng ký Vi bằng ngày 29/7/2019  (Bấm vào đây);

- Kết quả đăng ký Vi bằng ngày 31/7/2019  (Bấm vào đây);

Trân trọng!


Người viết : letramy

Giới hạn tin theo ngày :    

Go Top
dia-chi-thua-phat-lai
Tuyển dụng