Video

Thống kê
Lượt truy cập  
Online  

TIN TỨC

KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ VI BẰNG THÁNG 09/2020

KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ VI BẰNG THÁNG 09/2020

08:48 | 24/11/2020

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc việc lập vi bằng, Văn phòng Thừa phát lại gửi vi bằng, tài liệu chứng minh (nếu có) đến Sở Tư pháp nơi Văn phòng Thừa phát lại đặt trụ sở để vào sổ đăng ký. Việc gửi Vi bằng đến Sở Tư phát là trách nhiệm của Văn phòng Thừa phát lại, khách hàng không cần phải chứng minh. 
KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ VI BẰNG THÁNG 08/2020

KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ VI BẰNG THÁNG 08/2020

08:35 | 24/11/2020

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc việc lập vi bằng, Văn phòng Thừa phát lại gửi vi bằng, tài liệu chứng minh (nếu có) đến Sở Tư pháp nơi Văn phòng Thừa phát lại đặt trụ sở để vào sổ đăng ký. Việc gửi Vi bằng đến Sở Tư phát là trách nhiệm của Văn phòng Thừa phát lại, khách hàng không cần phải chứng minh. 
KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ VI BẰNG THÁNG 07/2020

KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ VI BẰNG THÁNG 07/2020

08:20 | 24/11/2020

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc việc lập vi bằng, Văn phòng Thừa phát lại gửi vi bằng, tài liệu chứng minh (nếu có) đến Sở Tư pháp nơi Văn phòng Thừa phát lại đặt trụ sở để vào sổ đăng ký. Việc gửi Vi bằng đến Sở Tư phát là trách nhiệm của Văn phòng Thừa phát lại, khách hàng không cần phải chứng minh. 
Tên gọi Thừa phát lại Sài Gòn như là cội nguồn

Tên gọi Thừa phát lại Sài Gòn như là cội nguồn

08:40 | 23/11/2020

SBO - “Thừa phát lại” một khái niệm mà đối với bản thân tôi - một sinh viên chuyên ngành luật tại thời điểm đấy cũng thấy bối rối và xa lạ. Tôi còn nhớ khoảng thời gian khi mới rời xa giảng đường đại học để bước chân vào đời, để sống hết mình với những chân lý của bản thân, vạch định cái đúng, cái sai, cái tốt, cái xấu trong xã hội. 
Go Top
dia-chi-thua-phat-lai
Tuyển dụng