Video

Thống kê
Lượt truy cập  
Online  

Tống đạt

Công việc Tống đạt văn bản của Thừa phát lại là gì?

Công việc Tống đạt văn bản của Thừa phát lại là gì?

SBO-Tống đạt  là việc thông báo, giao nhận các văn bản của Tòa án và cơ quan Thi hành án dân sự các cấp tại TP.HCM do Thừa phát lại thực hiện theo ...

 
Địa hạt Tống đạt của các Văn phòng Thừa phát lại

Địa hạt Tống đạt của các Văn phòng Thừa phát lại

SBO-Mỗi Văn phòng Thừa phát lại phụ trách thực hiện việc Tống đạt cho các Tòa án và Cơ quan Thi hành án các Quận được phân chia như sau:Go Top
dia-chi-thua-phat-lai
Tuyển dụng