vi bang mua ban nha dat, lap vi bang tai nha, vi bằng internet, ghi nhận tình trạng chiếm giữ mặt bằng, ghi nhận tình trạng lấn chiếm
Video

 

Thống kê
Lượt truy cập  
Online  

Tổng hợp văn bản pháp luật Thừa phát lại

Thứ tư, 25/11/2015, 10:14 GMT+7

Tổng hợp văn bản pháp luật Thừa phát lại

(Thừa phát lại Thủ Đức) - Danh mục các văn bản pháp lý điều chỉnh hoạt động Thừa phát lại:

5. Thông tư liên tịch số 03/2014/TTLT-BTP-NHNNVN hướng dẫn về việc xác minh điều kiện thi hành án của Thừa phát lại tại các tổ chức tín dụng.
6. Thông tư liên tịch số 09/2014/TTLT-BTP-TANDTC- VKSNDTC- BTC ban hành ngày 28/02/2014 về việc hướng dẫn thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại theo Nghị quyết số 36/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội
7. Thông tư số 12/2014/TT-BTP ban hành ngày 26/04/2014, chính thức có hiệu lực từ ngày 10/06/2014 quy định về mẫu, nguyên tắc sử dụng trang phục, nguyên tắc cấp phát, sử dụng thẻ Thừa phát lại
8. Công văn số 4003/BTP-TCTHADS do Tổng cục thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp ban hành ngày 19/09/2014.
Liên tục cập nhật
 

Người viết : duchoai

Giới hạn tin theo ngày :    

Go Top
Đăng ký tư vấn
Tuyển dụng