Video

Thống kê
Lượt truy cập  
Online  

Cho hỏi
Mình gửi cho hóa đơn chứng từ kế toán cho cty khác giữ, chẳng mây công ty đó lưu giữa bị trốc mái ton và nước ngập làm hư hỏng hồ sơ, đơn vị chúng tôi 2 bên tiến hành lập biên bản xác nhận sự việc liệt kê hồ sơ bị hư hỏng
và chúng tôi muốn
Go Top
dia-chi-thua-phat-lai
Tuyển dụng