Video

Thống kê
Lượt truy cập  
Online  

Năm 2015 tôi có mua 1 thửa đất nông nghiệp. Do thửa đất này mới có sổ đỏ một phần nên tôi và bên bán chỉ làm giấy tay, thỏa thuận sau một thời hạn thì bên bán có trách nhiệm làm sổ đỏ, thực hiện chuyển nhượng thửa đất cho tôi theo đúng quy định của p
Go Top
dia-chi-thua-phat-lai
Tuyển dụng