vi bang mua ban nha dat, lap vi bang tai nha, vi bằng internet, ghi nhận tình trạng chiếm giữ mặt bằng, ghi nhận tình trạng lấn chiếm
Video

Thống kê
Lượt truy cập  
Online  

TÔi có cho thuê 1 căn nhà vói thời hạn là 3 năm, Bên thuê chậm chả tiền nhà tôi đã khởi khiện ra tòa án yêu cầu đơn phương chấm dứt hợp đồng và buộc bên thuê trả lại nhà cho tôi. Vậy sau khi có bản án của tòa án rồi, tôi muốn nhờ Thừa phát lại lập vi
Go Top
Đăng ký tư vấn
Tuyển dụng