Video

Thống kê
Lượt truy cập  
Online  

xin cho hỏi?
nếu không có người đấu giá thì tài sản phát mãi sẽ giảm xuống bao nhiêu lần nữa và thấp hơn giá trị thực của tài sản đó thì phải làm thế nào?
Go Top
dia-chi-thua-phat-lai
Tuyển dụng