vi bang mua ban nha dat, lap vi bang tai nha, vi bằng internet, ghi nhận tình trạng chiếm giữ mặt bằng, ghi nhận tình trạng lấn chiếm
Video

 

Thống kê
Lượt truy cập  
Online  

Xác minh tài sản

Xác minh tài sản, nơi cư trú của đương sự

Xác minh tài sản, nơi cư trú của đương sự

Việc xác minh tài sản hay nơi cư trú được thực hiện theo một quy trình chặt chẽ theo luật định nhằm mục đích hỗ trợ công vụ thì sẽ không được xem là ...

 
Xác minh điều kiện thi hành án

Xác minh điều kiện thi hành án

Truy tìm tài sản trong quá trình thi hành án hay thực chất là xác minh điều kiện thi hành án.Go Top
Đăng ký tư vấn
Tuyển dụng