Video

Thống kê
Lượt truy cập  
Online  

Xác minh tài sản

Xác minh tài sản, nơi cư trú của đương sự

Xác minh tài sản, nơi cư trú của đương sự

Việc xác minh tài sản hay nơi cư trú được thực hiện theo một quy trình chặt chẽ theo luật định nhằm mục đích hỗ trợ công vụ thì sẽ không được xem là ...

 
Xác minh điều kiện thi hành án

Xác minh điều kiện thi hành án

Truy tìm tài sản trong quá trình thi hành án hay thực chất là xác minh điều kiện thi hành án.Go Top
dia-chi-thua-phat-lai
Tuyển dụng