Video

Văn phòng Thừa phát lại

Thống kê
Vistited  
Online  

Chức năng Thừa phát lại

Theo quy định pháp luật, các văn phòng Thừa phát lại thực hiện 4 mảng công việc:
- Thi hành án;
- Xác minh điều kiện thi hành án;
- Lập vi bằng
- Tống đạt văn bản, giấy tờ của Tòa án và cơ quan thi hành án.
DSC00627
Hình: Văn phòng Thừa phát lại Thủ Đức đang lập vi bằng ghi nhận việc lấy lại nhà cho thuê
Công việc thứ nhất và thứ hai của Thừa phát lại tương đương với chi cục thi hành án dân sự nơi Văn phòng Thừa phát lại đặt trụ sở (trừ việc thi hành án để thu tiền, tài sản nộp vào ngân sách nhà nước Văn phòng Thừa phát lại không được phép làm).
Công việc thứ ba- Lập vi bằng là công việc mang tính chất độc quyền của Thừa phát lại. Vi bằng là do Thừa phát lại lập có giá trị chứng cứ.
Công việc thứ tư, Thừa phát lại đi tống đạt văn bản giấy tờ của Tòa án và Cơ quan thi hành án dân sự nhà nước nhẳm hỗ trợ các cơ quan này trong hoạt động của mình.
Đức Hoài

Go Top
Đăng ký tư vấn
Công ty luật FUJILAW