Video

Văn phòng Thừa phát lại

Thống kê
Vistited  
Online  

Tôi bị người khác thưa kiện tại Tòa. Hôm rồi, có người tự xưng là nhân viên Thừa phát lại đến đưa giấy cho tôi. Tôi không nhận thì người đó dán giấy lên cửa nhà tôi. Tại sao lại như vậy?


Answer by : TPL Đức Hoài


Go Top
Đăng ký tư vấn
Công ty luật FUJILAW