Video

Văn phòng Thừa phát lại

Thống kê
Vistited  
Online  

abcdf

hhhhh

hhhhh

10:10 | 14/06/2014

7h30 sáng nay, thí sinh dự thi môn Văn với đề theo hướng "mở" nhằm khuyến khích sáng tạo. Theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục, những trường hợp mang tài liệu, sử dụng điện thoại di động sẽ bị hủy ngay kết quả thi.





Search date :    

Go Top
Đăng ký tư vấn
Công ty luật FUJILAW