Video

Văn phòng Thừa phát lại

Thống kê
Vistited  
Online  

Đăng ký vi bằng

KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ VI BẰNG THÁNG 03/2019

KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ VI BẰNG THÁNG 03/2019

08:10 | 02/10/2019

Đăng ký vi bằng tại Sở Tư pháp là thủ tục mà Văn phòng Thừa phát lại phải thực hiện sau khi lập vi bằng. Đây là trách nhiệm của Văn phòng Thừa phát lại, khách hàng không cần phải chứng minh. 
Đăng ký vi bằng tháng 4 năm 2019: 25/4/19

Đăng ký vi bằng tháng 4 năm 2019: 25/4/19

16:39 | 14/05/2019

Đăng ký vi bằng tại Sở Tư pháp là thủ tục mà Văn phòng Thừa phát lại phải thực hiện sau khi lập vi bằng. Đây là trách nhiệm của VPTPL, Khách hàng không cần phải chứng minh.

 


 
Đăng ký vi bằng tháng 4 năm 2019: 25/4/19 - 02/5/19

Đăng ký vi bằng tháng 4 năm 2019: 25/4/19 - 02/5/19

16:11 | 14/05/2019

Đăng ký vi bằng tại Sở Tư pháp là thủ tục mà Văn phòng Thừa phát lại phải thực hiện sau khi lập vi bằng. Đây là trách nhiệm của VPTPL, Khách hàng không cần phải chứng minh.

 

Search date :    

Go Top
Đăng ký tư vấn
Công ty luật FUJILAW