Video

Văn phòng Thừa phát lại

Thống kê
Vistited  
Online  

dang-ky-vi-bang

KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ VI BẰNG THÁNG 1/2019

KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ VI BẰNG THÁNG 1/2019

08:37 | 12/06/2019

Đăng ký vi bằng tại Sở Tư pháp là thủ tục mà Văn phòng Thừa phát lại phải thực hiện sau khi lập vi bằng. Đây là trách nhiệm của Văn phòng Thừa phát lại, khách hàng không cần phải chứng minh. 
Kết quả Đăng ký Vi bằng Tháng 1/2019

Kết quả Đăng ký Vi bằng Tháng 1/2019

10:15 | 23/05/2019

Đăng ký vi bằng tại Sở Tư pháp là thủ tục mà Văn phòng Thừa phát lại phải thực hiện sau khi lập vi bằng. Đây là trách nhiệm của Văn phòng Thừa phát lại, khách hàng không cần phải chứng minh. 
KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ VI BẰNG NĂM 2018

KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ VI BẰNG NĂM 2018

15:00 | 04/09/2018

(Thừa phát lại Thủ Đức)-Đăng ký vi bằng tại Sở Tư pháp là thủ tục mà Văn phòng Thừa phát lại phải thực hiện sau khi lập vi bằng. Đây là trách nhiệm của VPTPL, Khách hàng không cần phải chứng minh. 
Kết quả Đăng ký Vi bằng Tháng 06/2017

Kết quả Đăng ký Vi bằng Tháng 06/2017

14:01 | 14/09/2017

Văn phòng Thừa phát lại Quận Thủ Đức xin cung cấp đến Qúy khách hàng thông tin kết quả Đăng ký Vi bằng tháng 06/2017. 
Kết quả Đăng ký Vi bằng tháng 04/2017

Kết quả Đăng ký Vi bằng tháng 04/2017

10:50 | 20/04/2017

................ Đăng cập nhật............... 
Kết quả Đăng ký Vi bằng tháng 02/2017

Kết quả Đăng ký Vi bằng tháng 02/2017

15:45 | 20/02/2017

(TPL) - Văn phòng Thừa phát lại Quận Thủ Đức thông báo Kết quả Đăng ký Vi bằng Tháng 02/2017. 
Kết quả Đăng ký Vi bằng tháng 01/2017

Kết quả Đăng ký Vi bằng tháng 01/2017

15:16 | 20/02/2017

Thông báo Kết quả Đăng ký Vi bằng Tháng 01/2017

Search date :    

Go Top
Đăng ký tư vấn
Công ty luật FUJILAW