Video

Văn phòng Thừa phát lại

Thống kê
Vistited  
Online  

KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ VI BẰNG THÁNG 02/2020

Tuesday, 18/02/2020, 09:22 GMT+7

KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ VI BẰNG THÁNG 02/2020

Đăng ký vi bằng tại Sở Tư pháp là thủ tục mà Văn phòng Thừa phát lại phải thực hiện sau khi lập vi bằng. Đây là trách nhiệm của Văn phòng Thừa phát lại, khách hàng không cần phải chứng minh.

Văn phòng Thừa phát lại Quận Thủ Đức thông báo kết quả đăng ký Vi bằng THÁNG 01/2020.

- Kết quả đăng ký Vi bằng ngày 05/02/2020 (Bấm vào đây);  

- Kết quả đăng ký Vi bằng ngày 07/02/2020 (Bấm vào đây);  

- Kết quả đăng ký Vi bằng ngày 10/02/2020 (Bấm vào đây);  

- Kết quả đăng ký Vi bằng ngày 12/02/2020 (Bấm vào đây);  

 

 

Trân trọng!


Written : letramy

Search date :    

Go Top
Đăng ký tư vấn
Công ty luật FUJILAW