Video

Văn phòng Thừa phát lại

Thống kê
Vistited  
Online  

KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ VI BẰNG THÁNG 07/2020

Tuesday, 24/11/2020, 08:20 GMT+7

KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ VI BẰNG THÁNG 07/2020

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc việc lập vi bằng, Văn phòng Thừa phát lại gửi vi bằng, tài liệu chứng minh (nếu có) đến Sở Tư pháp nơi Văn phòng Thừa phát lại đặt trụ sở để vào sổ đăng ký. Việc gửi Vi bằng đến Sở Tư phát là trách nhiệm của Văn phòng Thừa phát lại, khách hàng không cần phải chứng minh.

Vi bằng này được gửi để vào sổ đăng ký tại Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh và có giá trị nguồn chứng cứ. Văn phòng Thừa phát lại Quận Thủ Đức thông báo kết quả đăng ký Vi bằng THÁNG 7/2020.

- Kết quả đăng ký Vi bằng ngày 01/7/2020 (Bấm vào đây);

- Kết quả đăng ký Vi bằng ngày 03/7/2020 (Bấm vào đây);

- Kết quả đăng ký Vi bằng ngày 06/7/2020 (Bấm vào đây);

- Kết quả đăng ký Vi bằng ngày 08/7/2020 (Bấm vào đây);

- Kết quả đăng ký Vi bằng ngày 10/7/2020 (Bấm vào đây);

- Kết quả đăng ký Vi bằng ngày 14/7/2020 (Bấm vào đây);

- Kết quả đăng ký Vi bằng ngày 15/7/2020 (Bấm vào đây);

- Kết quả đăng ký Vi bằng ngày 17/7/2020 (Bấm vào đây);

- Kết quả đăng ký Vi bằng ngày 20/7/2020 (Bấm vào đây);

- Kết quả đăng ký Vi bằng ngày 22/7/2020 (Bấm vào đây);

- Kết quả đăng ký Vi bằng ngày 24/7/2020 (Bấm vào đây);

- Kết quả đăng ký Vi bằng ngày 27/7/2020 (Bấm vào đây);

- Kết quả đăng ký Vi bằng ngày 29/7/2020 (Bấm vào đây);

- Kết quả đăng ký Vi bằng ngày 31/7/2020 (Bấm vào đây);

- Kết quả đăng ký Vi bằng ngày 31/7/2020  Lần 2 (Bấm vào đây);

Trân trọng./.


Written : letramy

Search date :    

Go Top
Đăng ký tư vấn
Công ty luật FUJILAW