Video

Văn phòng Thừa phát lại

Thống kê
Vistited  
Online  

Mùa mưa trên Thành phố Hồ Chí Minh

Thursday, 17/09/2015, 10:10 GMT+7

Mùa mưa trên Thành phố Hồ Chí Minh

Trời mưa thì mặc trời mưa

Mưa to, ngập quá thì ta ở nhà

Ở nhà ta hát Kara

Oke xong hết thì ta ra đường!
 

 

Có cả Karaoke rồi nhé! 6 số album mới nhất của đĩa Ariang - Maseco. HOT HOT

Posted by Hồ Ngọc Bảo Linh on 16 Tháng 9 2015

Written : Phap Nguyen

Search date :    

Go Top
Đăng ký tư vấn
Công ty luật FUJILAW