Video

Văn phòng Thừa phát lại

Thống kê
Vistited  
Online  

Phí thẩm định thừa phát lại sẽ tăng lên 3,5 triệu đồng?

Monday, 21/09/2020, 08:33 GMT+7

Phí thẩm định thừa phát lại sẽ tăng lên 3,5 triệu đồng?

Thừa phát lại Thủ Đức - Mức thu phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề Thừa phát lại được đề xuất tăng từ 800.000 đồng/hồ sơ lên mức 3.500.000 đồng/hồ sơ.

Đây là đề xuất của Bộ Tài chính tại dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 223/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề thừa phát lại; phí thẩm định điều kiện thành lập, hoạt động Văn phòng Thừa phát lại.

Theo đó, dự thảo sửa đổi mức thu phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề Thừa phát lại từ 800.000 đồng/hồ sơ lên 3.500.000 đồng/hồ sơ.

the_thua_phat_lai_mat_truocthe_thua_phat_lai_mat_sau

Bộ Tài chính cho biết, so với trước đây (chỉ thẩm định hồ sơ), nay theo Nghị định số 08/2020/NĐ-CP, Bộ Tư pháp phải tổ chức kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề Thừa phát lại và thẩm định hồ sơ bổ nhiệm Thừa phát lại. Do vậy, mức phí được điều chỉnh tăng. Mức phí tương tự mức phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng.

Đồng thời dự thảo bổ sung mức thu phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề Thừa phát lại đối với trường hợp đề nghị bổ nhiệm lại Thừa phát lại là 500.000 đồng/hồ sơ.

Bên cạnh đó, bổ sung mức thu phí thẩm định điều kiện thành lập, hoạt động Văn phòng Thừa phát lại đối với trường hợp cấp thay đổi nội dung đăng ký hoạt động Văn phòng Thừa phát lại là 500.000 đồng/hồ sơ.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.


phí bổ nhiệm thừa phát lại, thẻ thừa phát lại, phí thừa phát lại,
Written : TPL Đức Hoài

Search date :    

Go Top
Đăng ký tư vấn
Công ty luật FUJILAW