Video

Văn phòng Thừa phát lại

Thống kê
Vistited  
Online  

Chào mừng ngày Pháp luật Việt Nam 9/11

Wednesday, 09/11/2016, 10:21 GMT+7

Chào mừng ngày Pháp luật Việt Nam 9/11

Ngày 09/11/1946 là thời điểm đánh dấu mốc son trong lịch sử lập pháp của Việt Nam - cũng chính là ngày mà Quốc hội nước ta ban hành bản Hiến pháp năm 1946 - đạo luật cơ bản đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa.

Ngày pháp luật nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam hay gọi tắt là Ngày pháp luật là một ngày kỷ niệm tại Việt Nam vào 09 tháng 11 hàng năm (bắt đầu từ năm 2013), ngày pháp luật được quy định cụ thể trong Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật Việt Nam. Đây là ngày trong năm để khẳng định vị trí thượng tôn của pháp luật trong đời sống xã hội, nâng cao ý thức chấp hành và bảo vệ pháp luật tại Việt Nam và thúc đẩy tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Mỗi công dân chúng ta bằng hành động, việc làm tích cực của mình hãy ý thức tự giác tuân thủ, chấp hành nghiêm chỉnh những quy định của pháp luật và Hiến pháp, đây chính là hành động có ý nghĩa nhất góp phần cho việc xây dựng, thi hành và bảo vệ Hiến pháp và pháp luật nước nhà.


Written : letramy

Search date :    

Go Top
Đăng ký tư vấn
Công ty luật FUJILAW