vi bang mua ban nha dat, lap vi bang tai nha, vi bằng internet, ghi nhận tình trạng chiếm giữ mặt bằng, ghi nhận tình trạng lấn chiếm
Video

 

Thống kê
Lượt truy cập  
Online  

Dịch vụ

Vi bằng

Vi bằng

Vi bằng là văn bản có giá trị chứng cứ để tòa án xem xét khi giải quyết vụ án và là căn cứ để thực hiện các giao dịch hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. Vì thế, bất kỳ một giao dịch, một hoạt động kinh doanh, một sự kiện mà Quý khách hàng thấy cần phải lưu giữ để làm chứng cứ pháp lý nhằm giải quyết các tranh chấp có thể xảy ra trong tương lai thì Quý khách hàng đều có thể sử dụng đến dịch vụ lập vi bằng của Văn phòng thừa phát lại.
Thi hành án

Thi hành án

Văn phòng Thừa phát lại có chức năng, nhiệm vụ như chi cục thi hành án dân sự, có quyền áp dụng mọi biện pháp pháp luật quy định để tổ chức thi hành án, kể cả các biện pháp cưỡng chế thi hành án: Khấu trừ tiền trong tài khoản; thu hồi, xử lý tiền, giấy tờ có giá; Khấu trừ thu nhập; Kê biên, xử lý tài sản; Khai thác tài sản; Buộc chuyển giao vật, chuyển giao quyền tài sản, giấy tờ; Buộc thực hiện hoặc không được thực hiện công việc nhất định... Trong trường hợp cần thiết, Văn phòng Thừa phát lại có quyền áp dụng biện pháp cưỡng chế có huy động lực lượng (Công an, phòng cháy chữa cháy, điện lực, y tế...) để tổ chức thi hành án.
Xác minh tài sản

Xác minh tài sản

Văn phòng Thừa phát lại là tổ chức chuyên nghiệp có chức năng xác minh tài sản để thi hành án. Theo quy định của Luật thi hành án dân sự, người được thi hành án có nghĩa vụ cung cấp thông tin về tài sản của người phải thi hành án. Trong nhiều trường hợp, việc xác minh này rất kho thực hiện, do người được thi hành án không có chuyên môn, nghiệp vụ và không có thẩm quyền thực hiện việc xác minh. Vì vậy, sự trợ giúp của các VPTPL là rất cần thiết.
Tổng đạt văn bản

Tổng đạt văn bản

"Tống đạt là việc thông báo, giao nhận các văn bản của Tòa án và Cơ quan thi hành án dân sự do Thừa phát lại thực hiện theo quy định của pháp luật". Hai từ tống đạt có ý nghĩa là việc giao nhận văn bản. Tuy nhiên, việc giao nhận này phải được thực hiện theo một trình tự, thủ tục pháp luật nhất định.

Go Top
Đăng ký tư vấn
Tuyển dụng