Video

Thống kê
Lượt truy cập  
Online  

TIN TỨC

KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ VI BẰNG THÁNG 04/2024

KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ VI BẰNG THÁNG 04/2024

Thứ tư, 10/04/2024, 08:25 GMT+7

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc việc lập vi bằng, Văn phòng Thừa phát lại Thủ Đức gửi vi bằng, tài liệu chứng minh (nếu có) đến Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh - nơi Văn phòng Thừa phát lại đặt trụ sở để vào sổ đăng ký. 

KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ VI BẰNG THÁNG 03/2024

KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ VI BẰNG THÁNG 03/2024

Thứ ba, 05/03/2024, 16:36 GMT+7

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc việc lập vi bằng, Văn phòng Thừa phát lại Thủ Đức gửi vi bằng, tài liệu chứng minh (nếu có) đến Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh - nơi Văn phòng Thừa phát lại đặt trụ sở để vào sổ đăng ký. 

KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ VI BẰNG THÁNG 02/2024

KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ VI BẰNG THÁNG 02/2024

Thứ hai, 19/02/2024, 13:14 GMT+7

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc việc lập vi bằng, Văn phòng Thừa phát lại Thủ Đức gửi vi bằng, tài liệu chứng minh (nếu có) đến Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh - nơi Văn phòng Thừa phát lại đặt trụ sở để vào sổ đăng ký. 

KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ VI BẰNG THÁNG 01/2024

KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ VI BẰNG THÁNG 01/2024

Thứ tư, 10/01/2024, 09:58 GMT+7

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc việc lập vi bằng, Văn phòng Thừa phát lại Thủ Đức gửi vi bằng, tài liệu chứng minh (nếu có) đến Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh - nơi Văn phòng Thừa phát lại đặt trụ sở để vào sổ đăng ký. 

 
KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ VI BẰNG THÁNG 04/2024

KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ VI BẰNG THÁNG 04/2024

08:25 | 10/04/2024

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc việc lập vi bằng, Văn phòng Thừa phát lại Thủ Đức gửi vi bằng, tài liệu chứng minh (nếu có) đến Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh - nơi Văn phòng Thừa phát lại đặt trụ sở để vào sổ đăng ký.  
KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ VI BẰNG THÁNG 03/2024

KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ VI BẰNG THÁNG 03/2024

16:36 | 05/03/2024

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc việc lập vi bằng, Văn phòng Thừa phát lại Thủ Đức gửi vi bằng, tài liệu chứng minh (nếu có) đến Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh - nơi Văn phòng Thừa phát lại đặt trụ sở để vào sổ đăng ký.  
KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ VI BẰNG THÁNG 02/2024

KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ VI BẰNG THÁNG 02/2024

13:14 | 19/02/2024

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc việc lập vi bằng, Văn phòng Thừa phát lại Thủ Đức gửi vi bằng, tài liệu chứng minh (nếu có) đến Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh - nơi Văn phòng Thừa phát lại đặt trụ sở để vào sổ đăng ký.  
Thông báo nghỉ Tết Nguyên đán 2024

Thông báo nghỉ Tết Nguyên đán 2024

09:51 | 06/02/2024

Văn phòng Thừa phát lại Thủ Đức thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2024 như sau:

 
Go Top
dia-chi-thua-phat-lai
Tuyển dụng