Video

Thống kê
Lượt truy cập  
Online  

TIN TỨC

KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ VI BẰNG THÁNG 07/2024

KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ VI BẰNG THÁNG 07/2024

Thứ hai, 08/07/2024, 13:12 GMT+7

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc việc lập vi bằng, Văn phòng Thừa phát lại Thủ Đức gửi vi bằng, tài liệu chứng minh (nếu có) đến Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh - nơi Văn phòng Thừa phát lại đặt trụ sở để vào sổ đăng ký. 

KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ VI BẰNG THÁNG 06/2024

KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ VI BẰNG THÁNG 06/2024

Thứ năm, 20/06/2024, 13:55 GMT+7

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc việc lập vi bằng, Văn phòng Thừa phát lại Thủ Đức gửi vi bằng, tài liệu chứng minh (nếu có) đến Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh - nơi Văn phòng Thừa phát lại đặt trụ sở để vào sổ đăng ký. 

KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ VI BẰNG THÁNG 05/2024

KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ VI BẰNG THÁNG 05/2024

Thứ bảy, 11/05/2024, 08:31 GMT+7

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc việc lập vi bằng, Văn phòng Thừa phát lại Thủ Đức gửi vi bằng, tài liệu chứng minh (nếu có) đến Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh - nơi Văn phòng Thừa phát lại đặt trụ sở để vào sổ đăng ký. 

KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ VI BẰNG THÁNG 04/2024

KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ VI BẰNG THÁNG 04/2024

Thứ tư, 10/04/2024, 08:25 GMT+7

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc việc lập vi bằng, Văn phòng Thừa phát lại Thủ Đức gửi vi bằng, tài liệu chứng minh (nếu có) đến Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh - nơi Văn phòng Thừa phát lại đặt trụ sở để vào sổ đăng ký. 

 
KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ VI BẰNG THÁNG 07/2024

KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ VI BẰNG THÁNG 07/2024

13:12 | 08/07/2024

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc việc lập vi bằng, Văn phòng Thừa phát lại Thủ Đức gửi vi bằng, tài liệu chứng minh (nếu có) đến Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh - nơi Văn phòng Thừa phát lại đặt trụ sở để vào sổ đăng ký.  
KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ VI BẰNG THÁNG 06/2024

KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ VI BẰNG THÁNG 06/2024

13:55 | 20/06/2024

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc việc lập vi bằng, Văn phòng Thừa phát lại Thủ Đức gửi vi bằng, tài liệu chứng minh (nếu có) đến Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh - nơi Văn phòng Thừa phát lại đặt trụ sở để vào sổ đăng ký.  
KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ VI BẰNG THÁNG 05/2024

KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ VI BẰNG THÁNG 05/2024

08:31 | 11/05/2024

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc việc lập vi bằng, Văn phòng Thừa phát lại Thủ Đức gửi vi bằng, tài liệu chứng minh (nếu có) đến Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh - nơi Văn phòng Thừa phát lại đặt trụ sở để vào sổ đăng ký.  
Thông báo nghỉ Lễ 30/4 và 01/5/2024

Thông báo nghỉ Lễ 30/4 và 01/5/2024

10:38 | 25/04/2024

Văn phòng Thừa phát lại Thủ Đức thông báo lịch nghỉ Lễ 30/4 và 01/5 năm 2024 như sau:
Go Top
dia-chi-thua-phat-lai
Tuyển dụng