Video

Thống kê
Lượt truy cập  
Online  

Tống đạt

Sinh hoạt chuyên đề lần 4 - Kỹ năng tống đạt

Sinh hoạt chuyên đề lần 4 - Kỹ năng tống đạt

SBO-Vào ngày 20/8/2016, Văn phòng Thừa phát lại Quận Thủ Đức đã tổ chức buổi Sinh hoạt chuyên đề lần 4 - Kỹ năng tống đạt.

 
Tống đạt bằng phương thức điện tử

Tống đạt bằng phương thức điện tử

(Thừa phát lại Thủ Đức)- So với luật cũ, Luật tố tụng dân sự năm 2015 và Luật tố tụng dân sự năm 2015 đã bổ sung thêm phương thức cấp, tống đạt, ...

 
Tống đạt bằng phương thức điện tử

Tống đạt bằng phương thức điện tử

SBO- So với luật cũ, Luật tố tụng dân sự năm 2015 và Luật tố tụng dân sự năm 2015 đã bổ sung thêm phương thức cấp, tống đạt, thông báo bằng phương ...

 
Tống đạt trong một số trường hợp cụ thể

Tống đạt trong một số trường hợp cụ thể

SBO-Tống đạt là một trong bốn công việc của Thừa phát lại. Công việc này, Thừa phát lại có thể giao cho Thư ký nghiệp vụ đi tống đạt trừ trường hợp ...



Go Top
dia-chi-thua-phat-lai
Tuyển dụng