vi bang mua ban nha dat, lap vi bang tai nha, vi bằng internet, ghi nhận tình trạng chiếm giữ mặt bằng, ghi nhận tình trạng lấn chiếm
Video

 

Thống kê
Lượt truy cập  
Online  

Tổng đạt văn bản

Tống đạt trong một số trường hợp cụ thể

Tống đạt trong một số trường hợp cụ thể

Tống đạt là một trong bốn công việc của Thừa phát lại. Công việc này, Thừa phát lại có thể giao cho Thư ký nghiệp vụ đi tống đạt trừ trường hợp các ...

 
Công việc Tống đạt văn bản của Thừa phát lại là gì?

Công việc Tống đạt văn bản của Thừa phát lại là gì?

Tống đạt  là việc thông báo, giao nhận các văn bản của Tòa án và cơ quan Thi hành án dân sự các cấp tại TP.HCM do Thừa phát lại thực hiện theo quy ...

 
Địa hạt Tống đạt của các Văn phòng Thừa phát lại

Địa hạt Tống đạt của các Văn phòng Thừa phát lại

Mỗi Văn phòng Thừa phát lại phụ trách thực hiện việc Tống đạt cho các Tòa án và Cơ quan Thi hành án các Quận được phân chia như sau:Go Top
Đăng ký tư vấn
Tuyển dụng