vi bang mua ban nha dat, lap vi bang tai nha, vi bằng internet, ghi nhận tình trạng chiếm giữ mặt bằng, ghi nhận tình trạng lấn chiếm
Video

danhbathuaphatlai

Thống kê
Lượt truy cập  
Online  

Đăng ký vi bằng tháng 4 năm 2019: 25/4/19

Thứ ba, 14/05/2019, 16:39 GMT+7

Đăng ký vi bằng tháng 4 năm 2019: 25/4/19

Đăng ký vi bằng tại Sở Tư pháp là thủ tục mà Văn phòng Thừa phát lại phải thực hiện sau khi lập vi bằng. Đây là trách nhiệm của VPTPL, Khách hàng không cần phải chứng minh.

 

Văn phòng Thừa phát lại Thủ Đức xin thông báo kết quả đăng ký vi bằng tháng 4/ 2019: thời gian 25/4/19:

Xem thêm: 

http://www.thuaphatlaithuduc.vn/vn/dang-ky-vi-bang-thang-4-nam-2019-25-4-19-02-5-19.html

25_4_19_1


Người viết : letramy

Giới hạn tin theo ngày :    

Go Top
Luật sư Hoa Sen
Tuyển dụng