Video

Thống kê
Lượt truy cập  
Online  

KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ VI BẰNG THÁNG 06/2024

Thứ năm, 20/06/2024, 13:55 GMT+7

KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ VI BẰNG THÁNG 06/2024

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc việc lập vi bằng, Văn phòng Thừa phát lại Thủ Đức gửi vi bằng, tài liệu chứng minh (nếu có) đến Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh - nơi Văn phòng Thừa phát lại đặt trụ sở để vào sổ đăng ký. 

Việc gửi Vi bằng đến Sở Tư pháp là trách nhiệm của Văn phòng Thừa phát lại, khách hàng không cần phải chứng minh.

Vi bằng được gửi để vào sổ đăng ký tại Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh và có giá trị nguồn chứng cứ. Văn phòng Thừa phát lại Thủ Đức thông báo kết quả đăng ký Vi bằng THÁNG 06/2024.

 

Kết quả đăng ký Vi bằng ngày 04/6/2024

Kết quả đăng ký Vi bằng ngày 14/6/2024

Kết quả đăng ký Vi bằng ngày 19/6/2024

Kết quả đăng ký Vi bằng ngày 24/6/2024

Kết quả đăng ký Vi bằng ngày 26/6/2024

Trân trọng./.


Người viết : Kim Cương

Giới hạn tin theo ngày :    

Go Top
dia-chi-thua-phat-lai
Tuyển dụng