Video

Thống kê
Lượt truy cập  
Online  

KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ VI BẰNG THÁNG 11/2020

Thứ sáu, 18/12/2020, 11:13 GMT+7

KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ VI BẰNG THÁNG 11/2020

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc việc lập vi bằng, Văn phòng Thừa phát lại gửi vi bằng, tài liệu chứng minh (nếu có) đến Sở Tư pháp nơi Văn phòng Thừa phát lại đặt trụ sở để vào sổ đăng ký. Việc gửi Vi bằng đến Sở Tư phát là trách nhiệm của Văn phòng Thừa phát lại, khách hàng không cần phải chứng minh.

Vi bằng này được gửi để vào sổ đăng ký tại Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh và có giá trị nguồn chứng cứ. Văn phòng Thừa phát lại Sài Gòn thông báo kết quả đăng ký Vi bằng THÁNG 11/2020.

- Kết quả đăng ký Vi bằng ngày 02/11/2020 (Bấm vào đây);

- Kết quả đăng ký Vi bằng ngày 04/11/2020 (Bấm vào đây);

- Kết quả đăng ký Vi bằng ngày 06/11/2020 (Bấm vào đây);

- Kết quả đăng ký Vi bằng ngày 09/11/2020 (Bấm vào đây);

- Kết quả đăng ký Vi bằng ngày 11/11/2020 (Bấm vào đây);

- Kết quả đăng ký Vi bằng ngày 13/11/2020 (Bấm vào đây);

- Kết quả đăng ký Vi bằng ngày 16/11/2020 (Bấm vào đây);

- Kết quả đăng ký Vi bằng ngày 18/11/2020 (Bấm vào đây);

- Kết quả đăng ký Vi bằng ngày 20/11/2020 (Bấm vào đây);

- Kết quả đăng ký Vi bằng ngày 25/11/2020 (Bấm vào đây);

- Kết quả đăng ký Vi bằng ngày 27/11/2020 (Bấm vào đây);

- Kết quả đăng ký Vi bằng ngày 30/11/2020 (Bấm vào đây);

Trân trọng./.


Người viết : letramy

Giới hạn tin theo ngày :    

Go Top
dia-chi-thua-phat-lai
Tuyển dụng