Video

Thống kê
Lượt truy cập  
Online  

Thi hành án

Thẩm quyền cưỡng chế thi hành án của Thừa phát lại

Thẩm quyền cưỡng chế thi hành án của Thừa phát lại

Văn phòng Thừa phát lại có chức năng, nhiệm vụ như chi cục thi hành án dân sự, có quyền áp dụng mọi biện pháp pháp luật quy định để tổ chức thi hành ...

 
Văn bản pháp luật về thi hành án

Văn bản pháp luật về thi hành án

Bạn đang cần tổng hợp các văn bản liên quan đến thi hành án dân sự? Bạn đang vướng phải một vấn pháp lý thi hành án dân sự mà không biết pháp luật thi ...

 
Thi hành án là gì?

Thi hành án là gì?

Bạn là vừa thắng kiện trong một vụ tranh chấp ở Tòa án? Bạn muốn tổ chức Thừa phát lại thi hành bản án đó cho bạn?Go Top
dia-chi-thua-phat-lai
Tuyển dụng