Video

Thống kê
Lượt truy cập  
Online  

Chào Văn phòng, Em đang là Sinh viên, không biết để trở thành Thừa phát lại cần có những điều kiện gì?

Chào bạn!

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến Nghề Thừa phát lại!

Bạn có thể tham khảo sơ đồ sau để hiểu thêm điều kiện bổ nhiệm Thừa phát lại:

bo_nhiem_tpl

Theo Điều 10 Nghị định 61/2009/NĐ-CP đã được sửa đổi bổ sung bằng Nghị định 135/NĐ-CP thì Thừa phát lại do Bộ trưởng Bộ Tư pháp bổ nhiệm.

Tiêu chuẩn bổ nhiệm như sau:

Điều 10. Tiêu chuẩn bổ nhiệm Thừa phát lại

1. Là công dân Việt Nam, có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt;

2. Không có tiền án;

3. Có bằng cử nhân luật;

4. Đã công tác trong ngành pháp luật trên 05 năm hoặc đã từng là Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư; Chấp hành viên, Công chứng viên, Điều tra viên từ Trung cấp trở lên;

5. Có chứng chỉ hoàn thành lớp tập huấn về nghề Thừa phát lại do Bộ Tư pháp tổ chức;

6. Không kiêm nhiệm hành nghề Công chứng, Luật sư và những công việc khác theo quy định của pháp luật.

Vì vậy, điều kiện tối thiểu là phải có bằng cử nhân luật.

Chúc bạn học tốt nhé! Hy vọng chúng ta sẽ là đồng nghiệp trong tương lai.

Thân ái!


Trả lời bởi : TPL Đức Hoài


Go Top
dia-chi-thua-phat-lai
Tuyển dụng