vi bang mua ban nha dat, lap vi bang tai nha, vi bằng internet, ghi nhận tình trạng chiếm giữ mặt bằng, ghi nhận tình trạng lấn chiếm
Video

Thống kê
Lượt truy cập  
Online  

KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ VI BẰNG THÁNG 12/2019

Thứ bảy, 07/12/2019, 08:28 GMT+7

KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ VI BẰNG THÁNG 12/2019

Đăng ký vi bằng tại Sở Tư pháp là thủ tục mà Văn phòng Thừa phát lại phải thực hiện sau khi lập vi bằng. Đây là trách nhiệm của Văn phòng Thừa phát lại, khách hàng không cần phải chứng minh.

Văn phòng Thừa phát lại Quận Thủ Đức thông báo kết quả đăng ký Vi bằng THÁNG 12/2019.

- Kết quả đăng ký Vi bằng ngày 02/12//2019 (Bấm vào đây);  

- Kết quả đăng ký Vi bằng ngày 02/12//2019 (Lần 2) (Bấm vào đây);  

- Kết quả đăng ký Vi bằng ngày 04/12//2019 (Bấm vào đây);  

- Kết quả đăng ký Vi bằng ngày 04/12//2019 (Lần 2) (Bấm vào đây);  

- Kết quả đăng ký Vi bằng ngày 06/12//2019 (Bấm vào đây);  

- Kết quả đăng ký Vi bằng ngày 09/12//2019 (Bấm vào đây);  

- Kết quả đăng ký Vi bằng ngày 10/12//2019 (Bấm vào đây);  

- Kết quả đăng ký Vi bằng ngày 13/12//2019 (Bấm vào đây);  

- Kết quả đăng ký Vi bằng ngày 16/12//2019 (Bấm vào đây);  

- Kết quả đăng ký Vi bằng ngày 17/12//2019 (Bấm vào đây);  

- Kết quả đăng ký Vi bằng ngày 20/12//2019 (Bấm vào đây);  

- Kết quả đăng ký Vi bằng ngày 23/12//2019 (Bấm vào đây);  

- Kết quả đăng ký Vi bằng ngày 25/12//2019 (Bấm vào đây);  

- Kết quả đăng ký Vi bằng ngày 27/12//2019 (Bấm vào đây); 

- Kết quả đăng ký Vi bằng ngày 30/12//2019 (Bấm vào đây);  

- Kết quả đăng ký Vi bằng ngày 31/12//2019 (Bấm vào đây);  

Trân trọng!


Người viết : letramy

Giới hạn tin theo ngày :    

Go Top
Đăng ký tư vấn
Tuyển dụng