Video

Thống kê
Lượt truy cập  
Online  

KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ VI BẰNG THÁNG 2/2021

Thứ ba, 23/03/2021, 13:31 GMT+7

KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ VI BẰNG THÁNG 2/2021

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc việc lập vi bằng, Văn phòng Thừa phát lại gửi vi bằng, tài liệu chứng minh (nếu có) đến Sở Tư pháp nơi Văn phòng Thừa phát lại đặt trụ sở để vào sổ đăng ký. Việc gửi Vi bằng đến Sở Tư phát là trách nhiệm của Văn phòng Thừa phát lại, khách hàng không cần phải chứng minh.

Vi bằng này được gửi để vào sổ đăng ký tại Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh và có giá trị nguồn chứng cứ. Văn phòng Thừa phát lại Sài Gòn thông báo kết quả đăng ký Vi bằng THÁNG 02/2021.

 

- Kết quả đăng ký Vi bằng ngày 01/02/2021  (Bấm vào đây);

- Kết quả đăng ký Vi bằng ngày 03/02/2021 (Bấm vào đây);

- Kết quả đăng ký Vi bằng ngày 05/02/2021 (Bấm vào đây);

- Kết quả đăng ký Vi bằng ngày 08/02/2021 (Bấm vào đây);

- Kết quả đăng ký Vi bằng ngày 18/02/2021 (Bấm vào đây);

- Kết quả đăng ký Vi bằng ngày 22/02/2021 (Bấm vào đây);

- Kết quả đăng ký Vi bằng ngày 26/02/2021 (Bấm vào đây);

Trân trọng./.


Người viết : Đa Đa

Giới hạn tin theo ngày :    

Go Top
dia-chi-thua-phat-lai
Tuyển dụng