Video

Thống kê
Lượt truy cập  
Online  

Cho phép thành lập Hội Thừa phát lại Thành phố Hồ Chí Minh

Thứ năm, 06/05/2021, 16:50 GMT+7

Cho phép thành lập Hội Thừa phát lại Thành phố Hồ Chí Minh

Chính thức kể từ ngày 06/5/2021 được phép thành lập Hội Thừa phát lại Thành phố Hồ Chí Minh 

Sau khi Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ra Quyết định số 1524/2021/QĐ-UBND thì chính thức kể từ ngày 06/5/2021 được phép thành lập Hội Thừa phát lại Thành phố Hồ Chí Minh .

Theo quyết định này, Hội Thừa phát lại Thành phố Hồ Chí Minh là tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức và hoạt động theo Điều lệ được Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt, tuân thủ quy định của pháp luật, chịu sự quản lý nhà nước của Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh.

Hội Thừa phát lại Thành phố Hồ Chí Minh có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, tự bảo đảm kinh phí, trụ sở và phương tiện hoạt động.

1

Sắp tới, Ban vận động thành lập Hội Thừa phát lại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục thực hiện các thủ tục để tiến hành đại hội và bầu các chức vụ trong Hội Thừa phát lại Thành phố Hồ Chí Minh.

Đây là một bước tiến quan trọng trong quá trình phát triển của Thừa phát lại tại Thành phố Hồ Chí Minh sau 12 năm hoạt động kể từ năm 2009.


Người viết : sythong

Giới hạn tin theo ngày :    

Go Top
dia-chi-thua-phat-lai
Tuyển dụng