vi bang mua ban nha dat, lap vi bang tai nha, vi bằng internet, ghi nhận tình trạng chiếm giữ mặt bằng, ghi nhận tình trạng lấn chiếm
Video

Thống kê
Lượt truy cập  
Online  

Vận động thành lập Hội Thừa phát lại Thành phố Hồ Chí Minh

Thứ hai, 24/08/2020, 10:52 GMT+7

Vận động thành lập Hội Thừa phát lại Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 17/8/2020, Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh ra Quyết định số 344/QĐ-STP-TC về việc công nhận Ban Vận động thành lập Hội Thừa phát lại Thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, Ban vận động gồm có 5 thành viên gồm: ông Lê Mạnh Hùng, bà Vũ Thị Trường Hạnh, bà Nguyễn Thị Hạnh, ông Phạm Quang Giang và ông Nguyễn Tiến Pháp.

Ban Vận động có nhiệm vụ vận động các Thừa phát lại, các văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn Thành phố tham gia Hội đồng thời hoàn thành hồ sơ xin phép thành lập Hội để trình cơ quan có thẩm quyền cho phép thành lập theo quy định của pháp luật.

thua_phat_lai_thu_duc_3thua_phat_lai_thu_duc_2thua_phat_lai_thu_duc_1

Đây được coi là một bước tiến quan trọng trong quá trình phát triển của nghề Thừa phát lại trên địa bàn thành phố cũng như góp phần tạo liên kết giữa các thành viên hoạt động trong nghề Thừa phát lại có điều kiện để trao đổi và học hỏi lẫn nhau trên tinh thần Đoàn kết cùng Phát triển.


Người viết : letramy

Giới hạn tin theo ngày :    

Go Top
Đăng ký tư vấn
Tuyển dụng